Biografia

Paweł Marek Kurtyka – z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch.) oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Wiceprezes zarządu i dyrektor generalny biura projektowego AMW Invest sp. z o.o, będącego częścią grupy Agencji Mienia Wojskowego. Projektant generalny w prowadzonych pod jego nadzorem projektach architektoniczno-budowlanych. Specjalizuje się w projektowaniu urbanistycznym oraz projektowaniu specjalnym dla celów obronności, bezpieczeństwa państwa i potrzeb Sił Zbrojnych RP. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru korporacyjnego posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem rady nadzorczej PGE Baltica sp. z o.o. oraz MS TFI S.A. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wieloletni współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości”. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej". Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.