Biografia

Mateusz Węgrzyn – student prawa na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, oraz politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Uczestnik licznych konferencji naukowych. Społecznik, wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji SODA. Koordynator licznych projektów na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnokrajowym.