Biografia

Mariusz Tomczak – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister w zakresie nauk medycznych o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, doktorant w Katedrze Biostruktury, Zakład Anatomii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Członek Fundacji Sapere Aude, wiceprezes Polskiego Związku Skimboardingu.

W przeszłości delegat Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego do Sejmowej Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Członek Rady Studentów Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, Członek Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AWF we Wrocławiu.