Biografia

Łukasz Czernicki – główny ekonomista Ministerstwa Finansów jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie w Poczdamie. Ukończył studia makroekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Podczas studiów asystent naukowy w Niemieckim Instytucie Urbanistyki.

Wcześniej związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję szefa Zespołu Strategii. W latach 2016 – 2017 stały współpracownik portalu ekonomicznego NBP obserwatorfinansowy.pl. Zajmował się też doradztwem biznesowym w obszarze transformacji cyfrowych instytucji finansowych. Autor analiz i raportów dotyczących zagadnień ekonomicznych i regulacyjnych.