Biografia

Kamil Giera – Prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 roku pełnił funkcję członka Zespołu ds. studenckich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od kilku lat czynnie zaangażowany w działalność studencką oraz politykę młodzieżową.