Biografia

Bartosz Makowiecki – pochodzi z Ostrołęki. Ukończył studia licencjackie z zakresu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie jest studentem studiów magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją aktywność społeczną zaczął podczas studiów w Gdańsku, gdzie był Członkiem Zarządu oraz Rzecznikiem Prasowym stowarzyszenia Młodzi dla Polski Trójmiasto. Był również członkiem koła naukowego Sztuka władzy i współtwórcą pierwszej w Trójmieście Jadłodzielni. Podczas studiów w Gdańsku był też między innymi: uczestnikiem ponadnarodowego Dialogu Obywatelskiego pomiędzy Polską a Szwecją, uczestnikiem Kolegium Liderów Służby Publicznej w Gdańsku oraz współtwórcą „Kwartalnika Młodych” na Uniwersytecie Gdańskim. Odbył też praktyki absolwenckie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.