Biografia

Barbara Sobieska – sztab Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR. Od kilkunastu lat związana z ZHR – działa organizacyjnie i wychowawczo na każdym szczeblu, koordynuje działania ogólnopolskie i międzynarodowe. Od 2016 roku Rzecznik Prasowy ZHR. Pełni służbę hufcowej, jest członkiem władz naczelnych ZHR. Szef Działu Rozwoju IAS Fundacja Altum. Lider wielu projektów projektów naukowo-technicznych oraz społecznych.