Biografia

Arkadiusz Lech – Wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej, Wiceprzewodniczący IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Absolwent Letniej Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współorganizator Kongresu Planeta Młodych. 

Angażuje się w sprawy młodzieży, zwłaszcza w sektorze pozarządowym, działa na rzecz wielu inicjatyw w trzecim sektorze. Uczestnik i organizator projektów Erasmus+. Studiuje Zarządzanie Informacją i Publikowanie Cyfrowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Interesuje się polityką, geopolityką, oraz wpływem mediów na politykę i społeczeństwo.