Biografia

Michał Kamiński – Dyrektor zarządzający 300GOSPODARKA, platformy dyskusji liderów życia gospodarczego i politycznego. Wcześniej analityk w administracji państwowej, instytucjach finansowych oraz think tankach. Absolwent Oxford Internet Leadership Academy. Laureat grantu Digital News Innovation Fund. Studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzanie na Politechnice Warszawskiej oraz Enologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prezes Fundacji im. Abrahama Jakub Sterna oraz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Polskiego Winiarstwa „Bezapelacyjni”.