Biografia

Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w KPRM Poseł na Sejm RP od 2015 r. Od 28 grudnia 2018 roku do października br. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Urodzony 30 czerwca 1990 roku. Absolwent Instytutu Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku, z tytułem magistra stosunków międzynarodowych. Specjalista ds. medialnych. Członek Rady Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Były redaktor kilku redakcji, działacz społeczny studencki, członek Parlamentu Studentów UwB. W latach 2015-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą.

W Ministerstwie Cyfryzacji nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Polityki Międzynarodowej, Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych oraz Departamentu Zarządzania Danymi.